Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi - Gminna Biblioteka Publiczna

W roku 2021 ogłoszenia o zamówieniach publicznych udzielanych na podstawie  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) publikowane są na Platformie zakupowej


Zakup, dostawa i montaż dźwigu hydraulicznego oraz platformy pionowej zewnętrznej
Termin składania ofert do 13.12.2021r. do godziny 9:00
Termin otwarcia ofert 13.12.2021r.  godzina 9:10

Wersja XML