Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie GL.ZUZ.3.4210.89.2021.BS

OBWIESZCZENIE [GL.ZUZ.3.4210.89.2021.BS] DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych :

1. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych;

2. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzenia wodnego, tj. do rowu melioracyjnego „D-1".

 

PDFGL.ZUZ.3.4210.89.2021.BS.pdf
 

Wersja XML