Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chróścina

        Uprzejmie informuję, że wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chróścina odbędą się w dniu 12 lutego 2021 r. (piątek)  w godz. od 1800 do 1900 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej – świetlica wiejska w Chróścinie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z ogłoszonego stanu wywołanego zakażeniami wirusa SARS-CoV-2  (dystans, dezynfekcja, maseczki).

Ze względu na COVID kandydatów na sołtysa, członków rady sołeckiej oraz członków komisji wyborczej ZGŁASZAMY KORESPONDENCYJNIE do Urzędu Gminy Dąbrowa w terminie do 9.02.2021 r. (wtorek) do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Zgłoszenia może dokonać stały i uprawniony do głosowania mieszkaniec sołectwa poprzez:

 1. dostarczenie korespondencji do Urzędu Gminy w Dąbrowie,
  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56 pok. 1 (biuro podawcze)
 2. pocztę tradycyjną
 3. pocztę elektroniczną na adres (podpisany skan),
 4. platformę  ePUAP https://epuap.gov.pl na adres skrzynki Urzędu Gminy Dąbrowa /y69foca544/SkrytkaESP,

Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem poniżej zamieszczonego formularza.

Formularz jest także udostępniony w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa. Zgłoszenie musi zostać podpisane.

PDFFormularz zgłoszenia kandydatów
 

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                               Katarzyna Gołębiowska - Jarek

Wersja XML