Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy na rok 2021

PDFZarządzenie Nr OR.0050.84.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pod nazwą: realizacja zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy w 2021 roku
PDFZarządzenie Nr OR.0050.57.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia OR.0050.57.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31.03.2021 r.
RTFWzór oferty realizacji zadania publicznego


PDFZarządzenie Nr OR.0050. 38 .2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku
PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.22.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia OR. 0050.22.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01.02.2021 r.
RTFWzór oferty realizacji zadania publicznego


PDFZarządzenie Nr OR.0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy w roku 2021.
PDFZarządzenie Nr OR.0050. 222 .2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 roku.
PDFZarządzenie Nr OR 0050.218.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.200.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.200.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.200.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
RTFWzór oferty realizacji zadania publicznego

Wersja XML