Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP Chróścina

Ogłoszenie nr 559872-N-2020 z dnia 2020-07-13 r. 

PDFSIWZ wraz z załącznikami

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (wzór)

PDFZałącznik nr 6 - Minimalne wymagania techniczno-użytkowe – opis techniczny

DOCDruki i formularze edytowalne - załączniki nr 2 - 5 do SIWZ

PDFWyjaśnienie/ Zmiana SIWZ nr 1 z dnia 17.07.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr  540130436-N-2020 z dnia 17-07-2020 r.

PDFWYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 2 z 20 lipca 2020r.

PDFWyjaśnienie/ zmiana SIWZ nr 3 z dnia 21.07.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540132905-N-2020 z dnia 21-07-2020 r.

PDFWyjaśnienie/ zmiana SIWZ nr 4 z dnia 23.07.2020 r.

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 13.08.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510185609-N-2020

Wersja XML