Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Mechnicach

Ogłoszenie nr 523658-N-2020 z dnia 2020-03-13 r.

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

ZIPZał. Nr 1 do SIWZ- Dokumentacja projektowa

PDFZał. Nr 2 do SIWZ- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

PDFZał. Nr 3 do SIWZ- Przedmiar robót

PDFZał. Nr 4 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami

DOCDruki edytowalne - załączniki nr 4 i 7 do Istotnych postanowień umowy

DOCXDruki edytowalne -załączniki nr 5-9 do SIWZ

Załączniki Nr 1 do SIWZ jest skompresowany - w celu pobrania należy zapisać na dysku komputera i rozpakować 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 10.04.2020

Ogłoszenie nr 510086127-N-2020 z dnia 19.05.2020 o udzieleniu zamówienia
 

Wersja XML