Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Nowowiejska w Chróścinie (Nr sprawy IR.271.04.2020)

Ogłoszenie nr 515910-N-2020 z dnia 2020-02-24 r.

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

ZIPZał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa

PDFZał. Nr 2 do SIWZ – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ZIPZał. Nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót

PDFZał. Nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (wzór)

DOCDruki edytowalne – załączniki nr 4 i 7 do Istotnych postanowień umowy

DOCXDruki edytowalne – załączniki nr 5-9 do SIWZ
 

Załączniki Nr 1 i 3 do SIWZ są skompresowane - w celu pobrania należy zapisać na dysku komputera i rozpakować 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25.03.2020

Ogłoszenie nr 510067656-N-2020 z dnia 20-04-2020 r. o udzieleniu zamówienia

Wersja XML