Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania w 2020 roku

W roku 2020 zamówienia publiczne powyżej progów wynikających z art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych, tzw. ,,progów unijnych'', są publikowane na platformie zakupowej

Platforma zakupowa

Wersja XML