Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia 2020

Informujemy, że obwieszczenia dotyczące planowania przestrzennego znajdują się w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne ( projekty i obwieszczenia). 
Natomiast ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące środowiska i jego ochrony znajdować się będą w zakładce Ochrona Środowiska.

 

 

Wersja XML