Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Dąbrowa

Ogłoszenie nr 576216-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.

PDFSIWZ z 19 lipca 2019 roku w raz z załącznikami od nr 2 do nr 5

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy

PDFZałącznik nr 6 – minimalne wymagania techniczno-użytkowe

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 5 SIWZ

 

PDFWyjaśnienie nr 1 z dn. 05.08.2019r. SIWZ

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 08-08-2019 r.

 

PDFZawiadomienie z dnia 14.08.2019r. o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510190692-N-2019 z dnia 11-09-2019 r.


 

Wersja XML