Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy na rok 2018

PDFOgłoszenie wyniku na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Gminy Dąbrowa

PDFOgłoszenie wyniku na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Dąbrowa

PDFOgłoszenie wyniku na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa
 

PDFZawiadomienie o terminach posiedzeń Komisji Konkursowej
 

PDFOgłoszenie nr OR.524.1.2018.JS z 8 stycznia 2018 roku na zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym


PDFOgłoszenie nr OR.524.2.2018.JS z 8 stycznia 2018 roku na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy


PDFOgłoszenie nr OR.524.3.2018.JS z 8 stycznia 2018 roku na zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy
 

Wersja XML