Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PDFPozytywna opinia WFOŚiGW do Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa przyjętej uchwałą Rady Gminy z dnia 25.06.2020 r.

PDFUchwała Nr XX/181/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa”

PDFPozytywna opinia WFOŚiGW do Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa przyjętej uchwałą Rady Gminy z dnia 30.05.2019 r.

PDFUchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’

PDFUchwała nr XXXVIII/272/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa’’

PDFUchwała Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa

PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa z marca 2016 roku

PDFZarządzenie nr SEK.0050.25.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany dla termomodernizacji budynku świetlicy w Żelaznej, ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

 

Wersja XML