Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lobbing w stanowieniu prawa

Zasady lobbowania w stanowieniu prawa miejscowego Gminy Dąbrowa określa rozdział XIX B pt. „Postępowanie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej” Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dąbrowa wprowadzony Aneksem nr 3 z dnia 8 lipca 2016 roku

 

Wersja XML