Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dąbrowa określa Rozdział VI Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dąbrowa wprowadzony Zarządzeniem nr OR.120.2.2015 Kierownika Urzędu Gminy Dąbrowa z dnia 15 września 2015r.

Wersja XML