Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe

Adres pocztowy:
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dąbrowa

NIP Gminy Dąbrowa: 991-04-58-640
REGON Gminy Dąbrowa: 531413047

Kontakt:
tel./fax. 77 464 10 10
e-mail: 

NIP Urzędu Gminy Dąbrowa (Pracodawcy): 754-18-96-773
REGON Urzędu Gminy Dąbrowa: 000532903

 

RACHUNKI BANKOWE:

Godziny pracy Urzędu Gminy:

Godziny przyjmowania interesantów:

Skargi i wnioski przyjmują w siedzibie Urzędu:

Wójt Gminy – w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 16.30 oraz w każdy czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00,
Przewodniczący Rady Gminy – po wcześniejszym ustaleniu terminu tel. 77 4641010 wew. 115
Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy – codziennie w godzinach pracy urzędu 
Kierownik Referatu Organizacyjnego - zgłoszone ustnie do protokołu.


 

Wersja XML