Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydanej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skarbiszów, gmina Dąbrowa, powiat opolski, woj. opolskie na działce
 o nr ewidencyjnym 399/2, obręb ewidencyjny 0012 Skarbiszów".

PDFObwieszczenie GKMOS.6220.4.2019.PD Umorzenie postępowania.pdf
 

Wersja XML