Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania w 2021 roku

W roku 2021 ogłoszenia o zamówieniach publicznych udzielanych na podstawie  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) publikowane są na Platformie zakupowej


PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
PDFKorekta planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok – marzec 2021 – korekta nr 1
 


Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Karczów – Ciepielowice
Termin składania ofert do 9 kwietnia 2021r. do godziny 10:00
Termin  otwarcia ofert: 9 kwietnia 2021r. godzina 10:15


Wykonanie zadania „Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków i odtworzenie siedlisk w gminie Dąbrowa” 
Termin składania ofert do 26 marca 2021r. do godziny 10:30
Termin  otwarcia ofert: 26 marca 2021r. godzina 10:45


Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej
Termin składania ofert do 26 marca 2021r. do godziny 11:00
Termin  otwarcia ofert: 26 marca 2021r. godzina 11:15


Przebudowa ulicy Miodowej w Karczowie (dz. nr 319, 247/2 obręb Karczów) Numer sprawy: IR.271.4.2021
Termin składania ofert do 25 luty 2021r. do godziny 15:00
Termin otwarcia ofert: 25 luty 2021r. godzina 16:30


Przebudowa ul. Na Grobli w Karczowie (dz. nr 370, 349 obręb Karczów) Numer sprawy: IR.271.3.2021
Termin składania ofert do 25 luty 2021r. do godziny 15:00
Termin otwarcia ofert: 25 luty 2021r. godzina 16:00


Przebudowa drogi gminnej nr 109215 O ul. Wiejskiej w miejscowości Karczów (dz. nr 98, 670, 104, 141/6 obręb Karczów) Numer sprawy: IR.271.2.2021
Termin składania ofert do 1 marca 2021r. do godziny 15:00
Termin otwarcia ofert: 1 marca 2021r. godzina 15:30


Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej oraz oświetleniem w miejscowości Dąbrowa (dz. nr 42, 425/3, 47/4, 47/2, 49 km 2 obręb Dąbrowa) Numer sprawy: IR.271.1.2021
Termin składania ofert do 01 marca 2021r. do godziny 14:30
Termin otwarcia ofert: 1 marca 2021r. godzina 15:00

 

 

 

Wersja XML