Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.3.1.2020 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym

Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MW, linii SN wraz z kablami sterowania
i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 196/4, 259, 260, 262, 138/15 obręb Prądy, m. Prądy gmina Dąbrowa, powiat Opolski, oraz na działce nr ew. 97/4 obręb Siedliska m. Siedliska, gmina Dąbrowa powiat Opolski”.

PDFobwieszczenie - zebrano materiały GK.6220.3.1.2020.pdf

 

Wersja XML