Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GK.6220.12.1.2020 Wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Dostosowanie linii napowietrznej WN-110 KV relacji Hermanowice – Groszowice i Gracze – Groszowice na potrzeby podłączenia projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 GPZ Wrzoski”.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w linii istniejącej sieci napowietrznej elektroenergetycznej WN-110 kV na działkach o nr geodezyjnych:

- 464/55, obręb 0001 Chróścina, jednostka ewidencyjna 160902_2 Dąbrowa,

- 469/60, obręb 0001 Chróścina, jednostka ewidencyjna 160902_2 Dąbrowa,

- 468/60, obręb 0001 Chróścina, jednostka ewidencyjna 160902_2 Dąbrowa.

PDFObwieszczenie GK.6220.12.1.2020.pdf
 

Wersja XML