Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Dąbrowa gm. Dąbrowa

Ogłoszenie nr 766200-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.

PDFSIWZ z 14 grudnia 2020 roku w raz z załącznikami od nr 2 do nr 5

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy

PDFZałącznik nr 6 – minimalne wymagania techniczno-użytkowe

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 5 SIWZ

PDFWyjaśnienie nr 1 z 17 grudnia 2020 roku

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 22 grudnia 2020r.

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 30 grudnia 2020r

Wersja XML