Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzja GK.6220.10.1.2020 - Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wójt Gminy Dąbrowa informuje w formie obwieszczenia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie osiedla 96 domów w zabudowie jednorodzinnej oraz 172 w zabudowie bliźniaczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz drogami wewnętrznymi na części działek nr 184/89, 185/102 i 308/33 obręb Mechnice, gmina Dąbrowa”.PDFObwieszczenie wydano decyzję 6220.10.1.2020.pdf
 

Wersja XML