Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję nr XXV Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.

PDFDruk Nr XXV-242-20 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFDruk Nr XXV-242-20-Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej -autopoprawka
PDFDruk Nr XXV-243-20 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok
PDFUzasadnienie do projektu budżetu
PDFDruk Nr XXV-243-20-Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok-autopoprawka
PDFDruk Nr XXV-244-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFDruk Nr XXV-244a-20- autopoprawka
PDFDruk Nr XXV-245-20 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2021
PDFDruk Nr XXV-246-20 - Projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Dąbrowa

Wersja XML