Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

na rok 2021

PDFZarządzenie OR.0050.187.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
PDFProjekt programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały
PDFWyniki Konsultacji
 

Wersja XML