Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - wsparcie uczniów i nauczycieli w zdalnej edukacji

Zdalna Szkoła+
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Oś I
Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

 

              W ramach projektu Gmina Dąbrowa otrzymała grant w wysokości 55 tyś. zł. za który zakupiła 21 nowych laptopów wraz z myszami, które następnie zostały przekazane dyrektorom szkół podstawowych. Docelowo sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli, aby umożliwić im udział w zdalnej edukacji. PSP Chróścina otrzymała 13 laptopów, PSP Narok 5, a do PSP Dąbrowa trafiły 3 laptopy.

          Efektem realizacji projektu jest umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i nauczycielom oraz aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii. Prowadzenie nauczania hybrydowego w placówkach oświatowych lub całkowite ich zamknięcie wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Urządzenia umożliwią uczniom realizację podstawy programowej z własnego domu. Po zakończonym stanie pandemii sprzęt wróci do szkół z przeznaczeniem na wykorzystanie w cyklu edukacyjnym.

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wnioskowana kwota wsparcia: 54.999,84 zł

                Brak opisu obrazka

Wersja XML