Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" III postępowanie (Nr sprawy IR.271.17.2020)

Ogłoszenie nr 599707-N-2020 z dnia 2020-11-03 r.

PDFSIWZ wraz z załącznikami

PDFProgram Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) – załącznik nr 1 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SIWZ

DOCdruki edytowalne_załączniki nr 3-8 do SIWZ

DOCdruki edytowalne_załączniki nr 4-5 do Istotne postanowienia umowy

PDFWyjaśnienie/ zmiana SIWZ nr 1 z dnia 17.11.2020

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PDFWykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty nr 3

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 15.02.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510424802-N-2021

Wersja XML