Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” – II postępowanie (Nr sprawy IR.271.15.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 595843-N-2020 z dnia 2020-10-12 r.

PDFSIWZ cz. I – obiekty – II postępowanie

XLSSIWZ cz. II – wykaz PPE obiekty

PDFSIWZ cz. III – wzór umowy obiekty

DOCSIWZ cz. IV – formularz ofertowy obiekty

DOCXSIWZ cz. V – załączniki do oferty - obiekty

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 03.11.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510541329-N-2020

Wersja XML