Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2021 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy IR.271.13.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 591526-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.

PDFSIWZ

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

DOCXDruki i formularze edytowalne- zał. nr 2-5 do SIWZ

PDFInformacje zamieszczanie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.10.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510528614-N-2020

 

Wersja XML