Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w IV kwartale 2020 r. (Nr sprawy IR.271.12.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 591506-N-2020 z dnia 2020-09-30

PDFSIWZ

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy 

DOCXDruki i formularze edytowalne – zał. 2 - 8

PDFWyjaśnienie/ zmiana SIWZ nr 1 z dnia 06.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540194335-N-2020 z dnia 06-10-2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540194366-N-2020 z dnia 06-10-2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540194369-N-2020 z dnia 06-10-2020 r.

PDFInformacje zamieszczanie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 15.10.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510232511-N-2020

Wersja XML