Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Dąbrowa i jej jednostek organizacyjnych” w 2021 r. (Nr sprawy IR.271.10.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 590731-N-2020 z dnia 2020-09-30 r.

PDFSIWZ cz. I - obiekty

XLSSIWZ cz. II - wykaz ppe obiekty

PDFSIWZ cz. III – wzór umowy obiekty

DOCSIWZ cz. IV – formularz ofertowy obiekty

DOCXSIWZ cz. V – załączniki do oferty obiekty

PDFWyjaśnienie/ zmiana SIWZ nr 1 z dnia 06.10.2020

PDFInformacje zamieszczanie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  nr 510198549-N-2020


 

 

Wersja XML