Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z 2019 roku

PDFSprawozdanie finansowe za 2019 rok - Urząd Gminy
PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.
PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
PDFInformacja dodatkowa
PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
 

Wersja XML