Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania z 2018 roku

PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r. - Urząd Gminy
PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
PDFRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
PDFInformacja dodatkowa
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2018 r.

Wersja XML