Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję nr XXII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 września 2020 r.

PDFDruk Nr XXII-218-20 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Nowa Jamka
PDFDruk Nr XXII-219-20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Dąbrowa, położonego w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Żelazna
PDFDruk Nr XXII-220-20 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu ,, Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa''
PDFDruk Nr XXII-221-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFDruk Nr XXII-222-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 

Wersja XML