Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Karczów ul. Grobli”

PDFInformacja o wyborze oferty z dn. 24 września 2020 r.
PDFOgłoszenie o naborze

PDFProgram funkcjonalno – użytkowy (PFU) – zał. Nr 1 do naboru

DOCXFormularz oferty – zał. Nr 2 do naboru

PDFWarunki umowne – projekt umowy – zał. Nr 3 do naboru

Załączniki do PFU:

PDFKoncepcja rozbudowy wraz z planem sytuacyjnym

PDFDecyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

PDFInformacja o wyborze oferty z dn. 24 września 2020 r.

 

Wersja XML