Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292),

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291), Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 ze zm.).
 

Wymagane dokumenty:

Opłaty: bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy: Działalność Gospodarcza, pokój nr 103, I piętro

Inne ważne informacje:

Wniosek o wpis do CEIDG-1 można złożyć:

Formularze do pobrania:

Wniosek o wpis do CEIDG o zmianę wpisu, o wpis informacji o zawieszeniu i o wznowieniu działalności, o wykreśleniu wpisu w CEIDG można pobrać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie, pokój nr 203, I piętro lub ze strony Ministerstwa Gospodarki www.CEIDG.gov.pl lub przygotować wniosek o-line i podpisać go w dowolnej gminie (trzeba zapamiętać nr wniosku).

Wersja XML