Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" II POSTĘPOWANIE (Nr sprawy IR.271.08.2020)

Ogłoszenie nr 554977-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

PDFSIWZ wraz z załącznikami 

PDFProgram Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik nr 1 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy (wzór) - załącznik nr 2 do SIWZ

PDFZakres rzeczowy do postępowania przetargowego

DOCDruki edytowalne – załączniki nr 3-8 do SIWZ

DOCDruki edytowalne – załączniki nr 4-5 do Istotnych postanowień umowy
 

PDFWYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 1 z 20 lipca 2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540131152-N-2020 z dnia 20-07-2020 r.

 

PDFWYJAŚNIENIE/ZMIANA SIWZ NR 2 z 23 lipca 2020r.
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 19.08.2020 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr 510176012-N-2020

Wersja XML