Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego

PDFZawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu, na wniosek Agrousługi „ROESLER” Sp. z o.o. -prowadzącego fermę drobiu w Naroku, postępowania o zmianę pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III.7222.46.2017.JSz z 23 lutego 2018 r., dla instalacji chowu drobiu o liczbie 200 000 stanowisk dla brojlerów, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Naroku przy ul. Karczowskiej 12
 

Wersja XML