Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu postanowienia

PDFZawiadomienie GK III.6220.16.2020 Burmistrza Lewina Brzeskiego o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: ”Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW (w pięciu etapach po 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119/1, 120, 121 obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)”.
 

Wersja XML