Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

PDFOgłoszenie o konsultacjach projektu podziału na obwody łowieckie.
PDFUchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 2931/2020 z dnia 22.06.2020 r.w sprawie zmiany uchwały nr 2837/2020 Zarządu Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Wersja XML