Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję nr XVIII Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 kwietnia 2020 r.

PDFDruk Nr XVIII-166-20 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2020
PDFDruk Nr XVIII-167-20 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży Pożarnej z Gminy Dąbrowa, który uczestniczy w działaniach ratowniczych lub szkoleniu organizowanym przez państwową Straż Pożarną w Opolu
PDFDruk Nr XVIII-168-20 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/142/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
PDFDruk Nr XVIII-169-20 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
PDFDruk Nr XVIII-170-20 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Karczowie
PDFDruk Nr XVIII-171-20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy Pl. Powstańców Śl. 2 w miejscowości Dąbrowa
PDFDruk nr XVIII-172-20 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu socjalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy ulicy Niemodlińskiej 66 iejscowości Prądy
PDFDruk Nr XVIII-173-20 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 465 ul. Dobrzańska w Żelaznej do kategorii dróg gminnych
PDFDruk Nr XVIII-174-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/89/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej
PDFDruk Nr XVIII-175-20 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
PDFDruk Nr XVIII-176-20 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie
PDFDruk Nr XVIII-177-20 - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok
 

Wersja XML