Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19 – II POSTĘPOWANIE” ( Nr sprawy IR.271.06.2020)

Ogłoszenie nr 524931-N-2020 z dnia 2020-03-18 r.

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZIPZał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz. 1

ZIPZał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz. 2

ZIPZał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa cz. 3

ZIPZał. Nr 2 do SIWZ – STWiOR

ZIPZał. Nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót

PDFZał. Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

DOCdruki edytowalne – załączniki nr 4 i 7 do umowy

DOCXdruki edytowalne – załączniki nr 5-9 do SIWZ

Załączniki Nr 1 - 3 do SIWZ są skompresowane - w celu pobrania należy zapisać na dysku komputera i rozpakować 

PDFWyjaśnienie/ Zmiana SIWZ nr 1 z dnia 30.03.2020

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 15.04.2020

Ogłoszenie nr 510086161-N-2020 z dnia 19.05.2020 o udzieleniu zamówienia

Wersja XML