Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Przebudowa i zmiana przeznaczenia części (I piętra) obecnego budynku Publicznego Gimnazjum w Żelaznej ul. Opolska 37 na przedszkole" (Nr sprawy IR.271.03.2020)

Ogłoszenie nr 514023-N-2020 z dnia 2020-02-18 r.

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

7ZZał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa

RARZał. Nr 2 do SIWZ – STWiOR

RARZał. Nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót

PDFZał. Nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (wzór)

DOCDruki edytowalne – załączniki nr 5-9 do SIWZ

DOCXDruki edytowalne – załączniki nr 4 i 7 do Istotnych postanowień umowy

Załączniki Nr 1 - 3 do SIWZ są skompresowane - w celu pobrania należy zapisać na dysku komputera i rozpakować 

PDFWyjaśnienie/ Zmiana SIWZ nr 1 z dnia 27.02.2020

ZIPDokumenty uzupełniające do dokumentacji projektowej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540036051-N-2020 z dnia 27-02-2020 r.
 

PDFWyjaśnienie/ zmiana SIWZ nr 2 z dnia 04.03.2020

ZIPRzuty konstrukcyjne

PDFZałącznik Nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” wraz z załącznikami-zmienione

DOCDruki edytowalne – załączniki nr 4 i 7 do umowy
 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 25.03.2020


Ogłoszenie nr 510067958-N-2020 z dnia 21-04-2020 r. o udzieleniu zamówienia

Wersja XML