Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Chróścinie przy ulicy Kościelnej 19" (Nr sprawy IR.271.02.2020)

Ogłoszenie nr 513877-N-2020 z dnia 2020-02-18 r.

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

7ZZał. Nr 1 do SIWZ – Dokumentacja projektowa 

RARZał. Nr 2 do SIWZ – STWiOR

ZIPZał. Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót

PDFZał. Nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (wzór)

DOCDruki edytowalne – załączniki nr 4 i 7 do umowy

DOCXDruki edytowalne - załączniki nr 5-9 do SIWZ

Załączniki Nr 1 - 3 do SIWZ są skompresowane  - w celu pobrania należy zapisać na dysku komputera i rozpakować 

PDFWyjaśnienie/ Zmiana SIWZ nr 1 z dnia 27.02.2020

ZIPDokumenty uzupełniające do dokumentacji projektowej
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540036047-N-2020 z dnia 27-02-2020 r.
 

PDFWyjaśnienie/ zmiana SIWZ nr 2 z dnia 04.03.2020

ZIPRzuty i schematy projektowe

PDFZałącznik Nr 4 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” wraz z załącznikami-zmienione

DOCDruki edytowalne – załączniki nr 4 i 7 do umowy

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 16.03.2020

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr 510071480-N-2020

Wersja XML