Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie, Gmina Dąbrowa" (Nr sprawy IR.271.01.2020)

Ogłoszenie nr 512246-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Program Funkcjonalno – Użytkowy – załącznik nr 1 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy (wzór) - załącznik nr 2 do SIWZ
 

DOCXDruki edytowalne – załączniki nr 3-8 do SIWZ

DOCXDruki edytowalne – załączniki nr 4-5 do Istotnych postanowień umowy

PDFWyjaśnienie/ Zmiana SIWZ nr 1 z dnia 27.02.2020

PDFZakres rzeczowy do przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540036044-N-2020 z dnia 27-02-2020 r.

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP z dnia 06.03.2020

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 11.03.2020

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr 510071565-N-2020

 

 

 

Wersja XML