Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod przebudowę Polderu Żelazna obejmującej obiekty: Wał polderowy ,,Opole", Wał polderowy ,,Sławice - Żelazna'' oraz Wał polderowy zamykający ,, Żelazna''
 

Wersja XML