Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.746.38.2019.AB z dnia 13 stycznia 2020 r.o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
 

Wersja XML