Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2020

PDFZarządzenie Nr OR.0050.140.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.134.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.128.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.121.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.119.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.117.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.114.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.112.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.108.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.106.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFSprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.101.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.95.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.78.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.75.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 maja 2020 r.w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2019
PDFSprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.63.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.61.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020.
PDFZarządzenie Nr OR.0050.52.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020
PDFZarządzenie Nr OR.0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFZarządzenie Nr OR.0050.42.2020 Wójt Gminy Dąbrowa z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020
PDFZarządzenie Nr OR.0050.37.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020
PDFUchwała Nr XVII/154/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFZarządzenie Nr OR.0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020
PDFZarządzenie Nr OR.0050.18.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020
PDFUchwała Nr XVI/148/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
PDFUchwała Nr XVI/147/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020
PDFUchwała Nr 744/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFUchwała Nr 628/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Dąbrowa
PDFZarządzenie Nr OR.0050.5.2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrowa na rok 2020
PDFUchwała Nr 466/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFUchwała Nr 465/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2020 rok
PDFUchwała Nr 464/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2019 r. w spawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa na 2020 rok

Wersja XML