Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Ponowne (czwarte) wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa dla obrębu Ciepielowice”

JPEGProjekt-rysunek zmiany studium dla obrębu Ciepielowice (kierunki zagospodarowania przestrzennego)
PDFProjekt części tekstowej studium
JPEGPrognoza oddziaływania na środowisko - część graficzna
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko- część tekstowa
DOCUwaga do studium-uwarunkowań i kierunków-zagospodarowania przestrzennego
JPEGProjekt-zmiana studium-rysunek ujednolicony UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
JPEGProjekt-zmiana studium-rysunek ujednolicony KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 

Wersja XML