Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2020 roku do obiektów Gminy Dąbrowa (Nr sprawy OR.271.19.2019)

Ogłoszenie nr 626864-N-2018 z dnia 25-11-2019 r.

PDFSIWZ z 25 listopada 2019 roku w raz z załącznikami od nr 2 do nr 5

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 5 SIWZ

PDFInformacje zamieszczone na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 20 grudnia 2019 r.
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510010856-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.

 

 

Wersja XML