Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Dąbrowa w roku 2020 (sprawa nr OR.271.18.2019)

Ogłoszenie nr 619750-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.

PDFSIWZ z 7 listopada 2019r. w raz z załącznikami od nr 2 do nr 8

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ – warunki umowy

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 2 do nr 8 SIWZ

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 20 listopada 2019 roku.
 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 6 grudnia 2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510009742-N-2020 z dnia 17-01-2020 r.

Wersja XML