Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciepielowice - ul. Stawowa (Nr sprawy OR.271.17.2019)

Ogłoszenie nr   615229-N-2019 z 29 października 2019 r.

PDFSIWZ wraz z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9 z 29 października 2019 r.

PDFDokumentacja Projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ

PDFSTWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ

PDFPrzedmiar robót - załącznik nr 3 do SIWZ

PDFIstotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 do SIWZ

DOCXDruki i formularze edytowalne – załączniki od nr 5 do nr 9 SIWZ

 

PDFInformacje zamieszczane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp z dnia 13 listopada 2019 roku.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty z dnia 20-11-2019r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510278029-N-2019 z dnia 19-12-2019 r.

 

 

Wersja XML